Bernstorff Slotshave

Bernstorff Slotshave blev anlagt i slutningen af 1760’erne i fransk rokokostil – en havestil som netop var kommet til Danmark på det tidspunkt.

Bernstorff Slotshave blev siden omlagt, og fremstår i dag som en landskabshave med skovmassiver, åbne partier, lette trægrupper og skovbryn i et overdrevspræget udtryk. Omkring slottet er der få reminiscenser tilbage af ældre tiders haveanlæg så som en quinconce og alléer af lind – Formentligt spor fra Bernstorffs klassicistiske haveanlæg fra 1760’erne.

I havens sydvestlige del er et stort areal med frugthave og gartneri og dertil hørende bygninger, hvis historie går tilbage til 1760’erne, men som i dag primært rummer elementer fra tiden omkring midten af 1800-tallet og frem til 1900-tallets begyndelse.

Bernstorff Slotshave skal i dag visualisere midt-1800-tallets landskabelige have, hvor helhedsudtrykket præges af de store åbne græsflader med enkelte fritstående træer afgrænset af tætte skovmassiver og bryn. Gartneriet og frugthaven spiller også en central rolle i oplevelsen af Bernstorff Slotshave.


Oplysninger:

Navn:
Bernstorff Slotshave

Adr.:
Jægersborg Allé 93

Postnr.:
2820

By:
Gentofte

Tlf.:
+45 3395.4200

Web:

Mail:Type:

 • Kongelige haver

Faciliteter:

 • P-pladser - Ingen officielle parkeringer men man kan benytte parkering på offentlige vejarealer. Vær opmærksom på specifikke tidsrestriktioner.
 • P-pladser til busser - Ingen officielle busparkeringer
 • Toilet - Ja
 • Handicaptoilet - Ja
 • Brochure / information - Brochure kan downloades fra hjemmesiden
 • Café / restaurant / automat - Te-servering i Dronning Louises Tehus (weekender i sommerhalvåret) Café i Den Svenske Villa
 • Picnicpladser - I gartneriområdet hvor der også forefindes toilet i Droning Louises te-hus
 • Rundvisning - Kan bookes hos styrelsen
 • Bænke i haven - Ja
 • Hunde velkomne - Undtagen specifikke steder i haven, er løse hunde tilladt.