Barokparken på Clausholm Slot

Beskrivelse af haven

Parken og haveanlægget omkring Clausholm slot er et af de tidligste og bedst bevarede barokanlæg i Danmark. Parken er udpeget som en af de væsentligste og mest bevaringsværdige herregårdshaver i Danmark. Barokhaven og den 23 hektar store slotspark blev etableret tilbage i 1690’erne og er anlagt af slotsgartner Nikolaj Brandt, efter planer af den svenske hofarkitekt Nicodemus Tessin den Yngre.

Barokkens ideal var streng symmetri, hvilket afspejles tydeligt i anlægget. Her bindes slot

og slotspark sammen af en symmetriakse, som strækker sig i hele anlæggets længde fra Nordallé, Staldgården og Slotsgården i nord gennem slottets centrale Havesal, hvor selv gulvplankernes søm forholder sig til aksen, og videre via fontæneanlægget, op over den terrasserede have for at slutte ved en senere sat mindestøtte for lensbaron Adam C. Berner-Schilden-Holsten fra 1917.

allerede i 1700-tallet var der planlagt fontæner, men vandtrykket var ikke tilstrækkeligt stort, så først med den moderne teknik kunne projektet realiseres. De nuværende fontæner er anlagt i 1976 efter professor C. Th. Sørensens plan.

Sydvest for slottet ligger Dyrehaven, som er en del af parkens oprindelige anlæg fra 1690erne. I den Huidtfeldtske Park fra perioden 1760-90 er alléerne for en stor dels vedkommende de oprindeligt plantede. De er stadig markante elementer i parken, og ser man efter, finder man også rotunder og geometriske lysninger omkranset af lindetræer.


Oplysninger:

Navn:
Barokparken på Clausholm Slot

Adr.:
Clausholmvej 308

Postnr.:
8370

By:
Hadsten

Tlf.:
+ 45 86 49 16 55

Web:

Mail:Type:

  • Slots- og Herregårdshaver

Faciliteter:

  • P-pladser - Plads til 100 biler
  • P-pladser til busser - Plads til 4 busser
  • Toilet - Ikke handicap toilet
  • Brochure / information - Ved indgangen til haven
  • Picnicpladser - Kun indenfor i haven
  • Bænke i haven
  • Hunde velkomne - Ja i snor, husk hundepose